Organisatie

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om aan ‘burgerschap’ invulling te geven met ‘WereldBurgerschap’. De aanpak sluit onder andere aan bij de nieuwe wetgeving rondom burgerschapsonderwijs, bij verwachte veranderingen in het onderwijscurriculum en bij internationale afspraken zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Volgens deze afspraken moet óók expliciet Wereldburgerschap in het onderwijs verankerd worden. Hierbij gaat onder andere expliciete aandacht uit naar inclusie, mensenrechten, duurzame ontwikkeling en wereldperspectieven.

Fawaka WereldBurgerschap neemt schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar (wereld)burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Waarom ‘Wereldburgerschap’?

Steeds meer scholen gebruiken ‘WereldBurgerschap’ als kernthema in hun onderwijs. Onder andere voor meer aandacht voor inclusie en wereldperspectieven en om leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van een heterogene en steeds meer globaliserende samenleving en wereld.

Wat is ‘Wereldburgerschap’?

WereldBurgerschap bevordert actief onderdeel uitmaken van de eigen omgeving, de samenleving en de wereld - vanuit de principes van gelijkwaardigheid van alle mensen, wederzijdse afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheden - met behulp van thema's als Identiteit, Mensenrechten, Globalisering en Duurzame Ontwikkeling. Competenties voor leerlingen rondom wereldburgerschap zijn te verdelen in de domeinen kennis, houding, vaardigheden en reflectie.

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden op jouw school. Ook kunnen we adviseren bij het zoeken naar financiering via relevante subsidieregelingen. 

Wij verzorgen ook regelmatig presentaties voor directie en/of teams, zowel live als digitaal. Heb je interesse? Laat het ons weten!

Meer informatie?

Meer weten over ons aanbod of benieuwd naar onze werkzaamheden? Mail ons op – of bel ons op 06-49218209!

Download ook gratis onze publicatie “Van Burgerschap naar Wereldburgerschap in het onderwijs, Wereldburgerschap verankeren in het PO & VO”. Deze publicatie behandelt in 30 pagina's verschillende aspecten van wereldburgerschapsonderwijs, van theorie tot praktijk.