Samenwerking onderwijsorganisaties VOS/ABB & Fawaka WereldBurgerschap: Wereldburgerschap in het openbaar onderwijs

Vanaf augustus 2021 is nieuwe wetgeving ingegaan rondom aandacht voor burgerschap op alle scholen in Nederland. VOS/ABB, de nationale vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen en hun besturen in Nederland, pleit ervoor deze nieuwe opdracht invulling te geven met Wereldburgerschap. VOS/ABB trekt hierin samen op met onderwijsorganisatie Fawaka WereldBurgerschap.

"De aangescherpte burgerschapsopdracht is een kans voor het concretiseren van het openbare karakter van de school. Door in te zetten op wereldburgerschap vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting, kun je als openbare school het verschil maken", aldus VOS/ABB. Zie ook de nieuwe flyer van VOS/ABB over wereldburgerschap in het openbaar onderwijs.

Samenwerking VOS/ABB en Fawaka WereldBurgerschap

Fawaka WereldBurgerschap ondersteunt zowel openbare als bijzondere scholen in Nederland bij het invulling geven aan WereldBurgerschap, gelinkt aan de nieuwe burgerschapsopdracht voor alle scholen in Nederland. VOS/ABB en Fawaka WereldBurgerschap trekken samen op bij de verankering van Wereldburgerschap in het openbaar onderwijs.

Scholen in het openbaar onderwijs, aangesloten bij vereniging VOS/ABB, krijgen vanaf nu een korting van 5% op trajecten van Fawaka WereldBurgerschap. Dit aanbod is inclusief begeleiding door adviseurs van VOS/ABB.

Trajecten van Fawaka WereldBurgerschap nemen schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar (wereld)burgerschapsonderwijs waarbij wordt voldaan aan de door de overheid gestelde eisen. Wereldburgerschap krijgt invulling via thema’s als identiteit, mensenrechten, duurzaamheid en globalisering. De VOS/ABB-adviseurs koppelen wereldburgerschap aan de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

Onze programma’s sluiten aan bij de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs én bij internationale committeringen zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. NPO-financiering is mogelijk door aansluiting rondom o.a. professionalisering en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling. En er bestaan verschillende relevante subsidieregelingen, waaronder ‘Internationalisering Funderend Onderwijs’ vanuit OCW en lokale gemeentelijke regelingen. Wij kunnen adviseren bij het zoeken naar financiering via relevante subsidieregelingen. Neem gerust contact op via mail of telefonisch 06-49218209.

Lees hier meer over Fawaka WereldBurgerschap-traject.

Meer weten? Mail ons op – of bel ons op 06-49218209!

Zie ook: