WereldBurgerschap-event in Pakhuis de Zwijger

In Pakhuis de Zwijger gingen we donderdagavond 24 maart 2022 tijdens een Onderwijs Special met Fawaka WereldBurgerschap in gesprek over hoe je als school het wettelijk verplichte ‘burgerschap’ invulling kan geven met ‘wereldburgerschap’. Bekijk hieronder de video van het hele programma "Hoe verankeren we Wereldburgerschap in het onderwijs?":

Presentatie over Wereldburgerschap:
Bekijk hier de presentatie van Miguel Heilbron vanuit Fawaka WereldBurgerschap

Presentatie over Burgerschap:
Bekijk hier de presentatie van Alderik Visser vanuit SLO

De moderator van het programma was Karim Amghar en in het programma kwamen onder andere aan het woord:

  • - Alderik Visser, Leerplanontwikkelaar SLO
  • - Laurence Guérin – Lector Wereldburgerschap Haagse Hogeschool
  • - Miguel Heilbron, Ontwikkelaar Fawaka WereldBurgerschap
  • - Hans Teegelbeckers Directeur VOS/ABB
  • - Annette Bosscher – Teamleider bovenbouw Hyperion Lyceum
  • - Luc Sluijsmans, Rector DENISE
  • - Latifa Bouras, Docent St. Nicolaas Lyceum
  • - Anne Suijdendorp – Schoolleider OBS De Dorpsbeuk & OBS Jan Ligthartschool

Een belangrijke aanleiding voor het programma: de nieuwe wetgeving rondom 'Burgerschap' die alle basisscholen en alle middelbare scholen in Nederland verplicht om aan nieuwe eisen te voldoen.

Een andere aanleiding: landelijk zijn er verschillende scholen die expliciet 'WereldBurgerschap' als kernthema gebruiken in hun onderwijs. En vanuit de Gemeente Amsterdam is er een pilot ondersteund van een programma waarbij scholen de nieuwe wettelijke opdracht rondom 'Burgerschap' invulling geven met ‘WereldBurgerschap’. Hieruit zijn verschillende interessante dingen gekomen om te delen met andere scholen.

Fawaka Wereldburgerschap biedt basisscholen en middelbare scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan (wereld)burgerschapsonderwijs, met expliciete aandacht voor o.a. inclusie en uitsluiting, mensenrechten en wereldperspectieven. Lees hier meer.