nieuws

Op naar meer wereldburgerschap in het onderwijs, ook in 2023!

zo 01 jan 2023

Vanuit Fawaka WereldBurgerschap wensen we je een voorspoedig 2023! Hieronder blikt het Fawaka WereldBurgerschap-team terug en vooruit.

Wat een bijzonder jaar was 2022! Vanuit Fawaka WereldBurgerschap zijn we opnieuw heel dankbaar voor alle samenwerkingen in het afgelopen jaar en kijken we ook alweer uit naar veel inspirerende en waardevolle samenwerkingen in 2023.

In heel Nederland gebruiken steeds meer scholen ‘WereldBurgerschap’ als kernthema in hun onderwijs. Hiermee sluiten scholen onder andere aan bij nieuwe wetgeving rondom burgerschapsonderwijs, bij verwachte veranderingen in het onderwijscurriculum en bij internationale afspraken zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Bijeenkomsten

Begin 2022 organiseerde Fawaka WereldBurgerschap samen met anderen het programma "Hoe verankeren we Wereldburgerschap in het onderwijs?" bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Kijk hier dit programma terug:

En woensdag 7 december 2022 organiseerden we een terugkomdag voor oud-deelnemers aan de leergangen ‘Inclusief Onderwijs’ in Amsterdam die wij in samenwerking met de Gemeente Amsterdam organiseren. Lees hier meer over dit evenement.

Leergang Inclusief Onderwijs en meer

Leraren in Amsterdam kunnen zich opnieuw gratis aanmelden voor inclusie-leergangen in 2023, gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. Ook in Hilversum zijn inmiddels trainingen gestart en in andere delen van Nederland staan ook leergangen gepland. Daarnaast verzorgt Fawaka WereldBurgerschap in 2023 ook leraren-nascholing rondom het slavernijverleden in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Binnenkort wordt meer bekendgemaakt!

WereldBurgerschap-ondersteuning voor scholen en besturen

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan (wereld)burgerschapsonderwijs, voor scholen in heel Nederland. In 2022 werkten we met scholen in verschillende provincies. Ook ondersteunt Fawaka WereldBurgerschap sinds 2022 schoolbesturen, onder andere met het concretiseren van Wereldburgerschap binnen nieuwe koersplannen. Met verschillende trajecten en sessies is een uitgebreid totaalaanbod voor schooldirecties en -besturen opgebouwd.

Lees hieronder een interview: "Openbare basisschool De Dorpsbeuk in Scherpenzeel integreert wereldburgerschap in het onderwijs. Schoolleider Anne Suijdendorp legt uit waarom ze daar trots op is."

Samenwerkingen voor nog meer impact 

In 2022 lanceerden VOS/ABB en Fawaka WereldBurgerschap een nieuwe samenwerking voor de verankering van Wereldburgerschap in het openbaar onderwijs in heel Nederland.  VOS/ABB, de nationale vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen en hun besturen in Nederland, pleit ervoor de wettelijke burgerschapsopdracht invulling te geven met Wereldburgerschap en trekt hierin samen op met Fawaka WereldBurgerschap. Scholen in het openbaar onderwijs, aangesloten bij vereniging VOS/ABB, krijgen korting op trajecten van Fawaka WereldBurgerschap.

In 2022 is ook een samenwerking gestart met de Haagse Hogeschool. Ook droeg Fawaka WereldBurgerschap bij aan de ontwikkeling van lessen voor studenten en nieuwe leraren rondom Weredburgerschap, waaronder het vak "Global Citizenship Education" dat vanaf dit jaar onderdeel is van de lesprogramma's op de Universitaire Pabo van Amsterdam. 

Posters, gesprekskaarten en een nieuw spel

Online zijn onze WereldBurgerschap-posters te bestellen, in 2022 onder andere landelijk verspreid via scholen-netwerken van Nuffic en VOS/ABB. Online is ook de publicatie “10 keer meer geschiedenis - Les-inspiratie” te bestellen, aan de hand waarvan we ook trainingen verzorgen. 


Ook was Fawaka WereldBurgerschap in 2022 een van de partners in de ontwikkeling van het nieuwe kaartspel ‘Remember me?’:


En in samenwerking met het Tropenmuseum ontwikkelde Fawaka WereldBurgerschap het materiaal “Verken Onze Koloniale Erfenis” met een poster, gesprekskaarten en ook online lesmateriaal.  


We hopen met onze programma's en overige activiteiten ook in het nieuwe jaar weer te kunnen ondersteunen en inspireren. Een voorspoedig 2023 gewenst! 


Fawaka Wereldburgerschap biedt basisscholen en middelbare scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan (wereld)burgerschapsonderwijs, met veel aandacht voor onder andere inclusie en uitsluiting, duurzaamheid, mensenrechten en wereldperspectieven. Lees hier meer.

calendar-full