nieuws

Fawaka WereldBurgerschap Start Leernetwerk Wereldburgerschap voor Basisscholen

ma 17 jun 2024

Met trots kondigt Fawaka WereldBurgerschap de oprichting aan van een leernetwerk gericht op wereldburgerschap voor basisscholen. Dit initiatief, dat wordt ondersteund door het Expertisepunt Burgerschap, is ontworpen om onderwijsprofessionals te ondersteunen bij de integratie van wereldburgerschap in hun scholen. Door middel van kennisdeling, capaciteitsopbouw en de ontwikkeling van innovatieve onderwijspraktijken, wil het leernetwerk bijdragen aan een rechtvaardigere en duurzamere wereld.

In de huidige samenleving worden we geconfronteerd met diverse complexe uitdagingen zoals de klimaatcrisis, ongelijkheid, racisme, en duurzaamheid. Het onderwijs speelt een cruciale rol in het voorbereiden van jonge mensen op deze uitdagingen. Wereldburgerschapsonderwijs biedt leerlingen de kennis, vaardigheden en waarden die nodig zijn om deze problemen aan te pakken. Het bevordert kritisch denken, empathie en ruimdenkendheid, en moedigt leerlingen aan om stil te staan bij de impact van hun acties op anderen en de wereld.

Het leernetwerk heeft drie hoofddoelen:

  1. Kennisdeling: Het bevorderen van een diepgaand begrip van wereldburgerschap door het delen van best practices, onderzoeksresultaten en onderwijsmethodieken.
  2. Capaciteitsopbouw: Het versterken van de capaciteit van scholen om wereldburgerschap te integreren in het curriculum, de schoolcultuur en het beleid.
  3. Ontwikkeling van Innovatieve Praktijken: Het ondersteunen van scholen bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van innovatieve onderwijspraktijken die leerlingen in staat stellen actief bij te dragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.

Het leernetwerk zal bestaan uit vijf online bijeenkomsten, verspreid over het schooljaar ‘24/’25. Deze bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen behandelen:

  1. Wat omvat “Wereldburgerschap” in het DNA van je school en hoe verschilt dit per school?
  2. Hoe stel je als school een visie en doelen op m.b.t. wereldburgerschap?
  3. Hoe stel je een plan van aanpak op dat de wettelijke burgerschapsopdracht omvat?
  4. Hoe creëer je draagvlak voor je plannen?
  5. Eindpresentaties

De sessies zullen online plaatsvinden, waardoor deelname vanuit heel Nederland mogelijk is.

Voor wie is het leernetwerk bedoeld?

Het leernetwerk is bedoeld voor directeuren, leerkrachten, intern begeleiders en beleidsmedewerkers in het primair onderwijs. Het aantal deelnemers is beperkt tot minimaal 10 en maximaal 20, om plenaire gesprekken behapbaar te houden en effectieve groepswerkzaamheden te waarborgen.

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Maaike Irizarri van Suchtelen via . Inschrijving voor kosteloze deelname aan dit leernetwerk zal verlopen via de website van Expertisepunt Burgerschap. We zullen hier binnenkort meer over vertellen!

Fawaka WereldBurgerschap kijkt ernaar uit om samen met onderwijsprofessionals een impactvolle bijdrage te leveren aan wereldburgerschap in het basisonderwijs. Samen bouwen we aan een betere toekomst voor de komende generaties.

calendar-full