Inclusief onderwijs

Leergang Inclusief Onderwijs, expliciete scholing rondom racisme en discriminatie


In 7 sessies leren leraren structurele uitsluiting te herkennen en daar proactief op te handelen in hun eigen onderwijspraktijk.Racisme, privilege en discriminatie zijn termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden in maatschappelijke discussies in Nederland. Discussies gaan dan vaak over kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk precies? Wat zijn de achtergronden ervan? En wat hebben ze met onszelf te maken?


In de 7-delige leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en andere vormen van structurele uitsluiting’ zoeken wij antwoorden op deze vragen. Daarbij gaan we, aan de hand van verdieping in wetenschappelijke literatuur en andere bronnen, in op hoe jij racisme, discriminatie en privilege kan herkennen in je eigen onderwijspraktijk en daar proactief op kan handelen.


De leergang bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens de 7 bijeenkomsten staat de vraag centraal wat racisme, privilege en discriminatie binnen de onderwijspraktijk betekenen. De verdieping gebeurt via bestudering van literatuur, films en ander materiaal over o.a. racisme en discriminatie. Aan de hand hiervan gaan deelnemers vanuit een gedeeld theoretisch kader met elkaar in gesprek. Ook werkt iedere deelnemer ter afsluiting aan een product of interventie voor de eigen klas of de eigen school.


Wetenschappelijk onderbouwd
De leergang wordt aangeboden vanuit Fawaka WereldBurgerschap i.s.m. lerarenopleiders dr. Fadie Hanna en dr. Inti Soeterik. De leergang is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met scholing rondom inclusief onderwijs en stoelt op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Divers onderzoek laat zien dat handelen op basis van vooroordelen wordt verminderd door expliciete scholing rondom racisme, discriminatie en gerelateerde onderwerpen. Deelnemers van de leergang geven na afloop aan meer tools te hebben om uitsluiting aan te pakken in hun dagelijks leven en onderwijspraktijk.

De leergang wordt ook vermeld in de interventiedatabase van het Kennisplatform Inclusief Samenleven als een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van discriminatie.

Als je als schoolleider deze training volgt, dan kun je dit opgeven voor de herwaardering in het schoolleidersregister.


Voor overleg over een leergang-editie voor uw schoolorganisatie of gemeente zijn wij graag bereikbaar via – of bel ons op 06-49218209! Bekijk hier ook meer info over ons totale aanbod.

Links

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •