Inclusief onderwijs: leergang in Amsterdam

Leer in 7 sessies structurele uitsluiting te herkennen en doe nieuwe inzichten op in relatie tot je eigen onderwijspraktijk met de leergang 'inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie'. Deze leergang vindt plaats in Amsterdam.

De 7-weekse leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie’ wordt aangeboden voor leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Racisme, privilege en discriminatie zijn termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden in maatschappelijke discussies in Nederland. Discussies gaan dan vaak over kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk precies? Wat zijn hier de achtergronden van? En wat hebben deze zaken met onszelf te maken?

In deze 7-delige leergang  zoeken wij antwoorden op deze vragen. Daarbij gaan we, aan de hand van verdieping in wetenschappelijke literatuur en andere bronnen, in op hoe jij racisme en andere structurele uitsluiting kan herkennen in je eigen onderwijspraktijk en hoe je daarmee om kan gaan.

De leergang is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met scholing rondom deze thematiek.

Inhoud van de leergang

Tijdens de 7 bijeenkomsten staat de vraag centraal wat racisme en overige structurele uitsluitingsmechanismen binnen de onderwijspraktijk betekenen. 

De verdieping vindt plaats door middel van het lezen van literatuur en colleges te bestuderen over onder andere racisme en discriminatie. Daarbij ga je met elkaar vanuit een gedeeld theoretisch kader in gesprek. De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten. In de eerste drie bijeenkomsten gaan we specifiek in op het begrip microagressie, (alledaags) racisme en verschillende vormen van privileges, met speciale aandacht voor verschillende theoretische benaderingen. In de vierde tot en met de zesde bijeenkomst staan we stil bij de relatie tussen stereotiepe beelden en identiteitsontwikkeling, het ontstaan van racisme en ons koloniale verleden. Tenslotte sluiten we de leergang af met een vrije opdracht over racisme en discriminatie waarin deelnemers op een gepaste manier hun onlangs verworven inzichten omzetten naar een passend eindproduct. 

Als deelnemer ontvang je na afronding van de leergang een certificaat voor deelname.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst heb je circa 3 uur nodig aan voorbereidingstijd/zelfstudie. Je ontvangt als deelnemer  een studiehandleiding waarin staat beschreven welke voorbereiding verwacht wordt. Dit gaat met name om het kijken van films, colleges, het lezen van (wetenschappelijke) literatuur en het beantwoorden van de vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Praktische informatie

De leergang vindt vanaf dinsdag 19 maart 2024 / woensdag 20 maart 2024 / donderdag 21 maart 2024 plaats op 7 dinsdagen of 7 woensdagen of op 7 donderdagen. Je kan je voor één van deze drie groepen inschrijven (de dinsdag- of woensdag- of de donderdag-groep). Onderaan deze tekst staat de link naar het aanmeldformulier. 

De leergang  op dinsdag, woensdagen,  donderdag vindt  7 keer plaats van 16:00 tot 18:00 uur op de volgende data:

Inschrijven

Wil je deelnemen aan de leergang? Schrijf u dan hier in.

Fawaka WereldBurgerschap organiseert namens de gemeente Amsterdam de inschrijving. In het aanmeldformulier vul je naast je naam en contactgegevens de naam van de school waar je werkt (en of dit een PO-, SO-, VO- of MBO-school is).

Deelname is gratis voor deelnemers, deze leergang wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Na aanmelding betekent dit niet dat je automatisch geplaatst bent. Je hoort eind februari / zo snel mogelijk per mail van ons of je voor de leergang bent geplaatst.

Voor vragen kun je contact opnemen met  het kantoor van Fawaka WereldBurgerschap op telefoonnummer: 06-49218209 – of stuur een mail naar:

Onderzoek 

Zie ook het artikel “Expliciete scholing rondom racisme” van Soeterik, Hanna & Öztemir over het wetenschappelijk onderzoek dat de leergang onderbouwd. Voor overleg over een leergang-editie voor je schoolorganisatie of gemeente zijn wij graag bereikbaar via – Zie ook de algemene pagina rondom de leergang Inclusief Onderwijs.