Inclusief Onderwijs: nieuwe leergangen in Amsterdam

De 7-weekse leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie’ wordt aangeboden voor leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Racisme, privilege en discriminatie zijn termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden in maatschappelijke discussies in Nederland. Discussies gaan dan vaak over kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk precies? Wat zijn de achtergronden ervan? En wat hebben ze met onszelf te maken?

In de 7-delige leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie’ zoeken wij antwoorden op deze vragen. Daarbij gaan we, aan de hand van verdieping in wetenschappelijke literatuur en andere bronnen, in op hoe jij racisme en andere structurele uitsluiting kan herkennen in je eigen onderwijspraktijk en daar proactief op kan handelen.

De leergang is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met scholing rondom deze thematiek.

Inhoud van de leergang

Tijdens de 7 bijeenkomsten staat de vraag centraal wat racisme en overige structurele uitsluitingsmechanismen binnen de onderwijspraktijk betekenen. De verdieping gebeurt door gronding literatuur te bestuderen over onder andere racisme en discriminatie en met elkaar in gesprek te gaan hierover vanuit een gedeeld theoretisch kader. De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten. In de eerste drie bijeenkomsten gaan we specifiek in op het begrip racisme, met speciale aandacht naar verschillende theoretische benaderingen. In de vierde tot en met de zesde bijeenkomst staan we stil bij de rol van privilege in de maatschappij. Tenslotte sluiten we de leergang af met een vrije opdracht over racisme en discriminatie waarin deelnemers op een gepaste manier hun onlangs verworven inzichten omzetten naar een passend eindproduct. 

Deelnemers ontvangen na afronding van de leergang een certificaat voor deelname.

Deelnemers hebben voorafgaand aan elke bijeenkomst circa 3 uur nodig aan voorbereidingstijd/zelfstudie. Deelnemers ontvangen een studiehandleiding waarin staat beschreven welke voorbereiding verwacht wordt. Dit gaat met name om het kijken van films, lezen van stukken, beantwoorden van de vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Praktische informatie

Deelname is kosteloos voor leraren op scholen in Amsterdam. Er zijn slechts 20 plekken per groep, dus wees er snel bij!

– 7 voor leraren in het primair onderwijs (ook speciaal onderwijs)

– 7 voor leraren in het voortgezet onderwijs (ook vso)

– 6 voor leraren in het middelbaar beroepsonderwijs

De leergang is vanaf eind februari 2022 te volgen op 7 maandagen, op 7 dinsdagen, op 7 woensdagen of op 7 donderdagen. U kunt zich voor één van deze vier groepen inschrijven (de maandag-groep, de dinsdag-groep, woensdag-groep, of de donderdag-groep).

De leergang op maandagen zal 7 keer plaatsvinden van 16:00 tot 18:00 op de data 28 februari 2022, 14 maart 2022, 28 maart 2022, 11 april 2022, 9 mei 2022, 30 mei 2022, 13 juni 2022.

De leergang op dinsdagen zal 7 keer plaatsvinden van 16:00 tot 18:00 op de data 1 maart 2022, 15 maart 2022, 29 maart 2022, 12 april 2022, 10 mei 2022, 31 mei 2022, 14 juni 2022.

De leergang op woensdagen zal 7 keer plaatsvinden van 16:00 tot 18:00 op de data 2 maart 2022, 16 maart 2022, 30 maart 2022, 13 april 2022, 11 mei 2022, 1 juni 2022, 15 juni 2022.

De leergang op donderdagen zal 7 keer plaatsvinden van 16:00 tot 18:00 op de data 3 maart 2022, 17 maart 2022, 31 maart 2022, 14 april 2022, 12 mei 2022, 2 juni 2022, 16 juni 2022.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst heeft u 3 uur nodig aan voorbereidingstijd/zelfstudie, u ontvangt een studiehandleiding waarin u ziet welke voorbereiding verwacht wordt. Dit gaat met name om het kijken van films, lezen van stukken, beantwoorden van de vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Covid-19

Alles verloopt volgens de richtlijnen van het RIVM om het veilig te houden voor iedereen. De locatie is in verband met de Corona-maatregelen nog onbekend. Mogelijk zullen in ieder geval de eerste bijeenkomsten online plaatsvinden.

Inschrijven

Wilt u deelnemen aan de leergang? Schrijf u dan hier in.

Fawaka WereldBurgerschap organiseert namens de gemeente Amsterdam de inschrijving. In het aanmeldformulier vul je naast je naam en contactgegevens de naam van de school waar je werkt in (en of dit een PO-, SO-, VO- of MBO-school is).

Deelname is gratis voor deelnemers, deze leergang wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Als u zich heeft aangemeld betekent dit niet automatisch dat u geplaatst bent. U hoort uiterlijk in de week van 14 februari 2022 via de mail van ons of u mee kunt doen aan deze leergang. Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór maandag 14 februari 2022.

Voor vragen kunt u bellen naar het kantoor van Fawaka WereldBurgerschap op 06-49218209 – of stuur een mail naar:

Onderzoek 

Zie ook het artikel “Expliciete scholing rondom racisme” van Soeterik, Hanna & Öztemir over het wetenschappelijk onderzoek dat de leergang onderbouwt.Voor overleg over een leergang-editie voor uw schoolorganisatie of gemeente zijn wij graag bereikbaar via – Zie ook de algemene pagina rondom de leergang Inclusief Onderwijs.