IFO Subsidie

Gebruik de IFO subsidie om een WereldBurgerschap-traject te financieren

Per 1 november kun je de IFO-subsidie aanvragen voor 2024. Deze subsidie kun je inzetten voor advies, workshops en ondersteuning van Fawaka WereldBurgerschap bij de verankering van wereldburgerschap en internationalisering in je onderwijs.

IFO staat voor Internationalisering Funderend Onderwijs. De subsidie is aan te vragen voor activiteiten die internationalisering introduceren of verder ontwikkelen binnen het instellingsgebied. Deze activiteiten moeten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma in kalenderjaar 2024. In het primair onderwijs kun je een subsidiebedrag van EUR5.000,- aanvragen.

De subsidiepot is niet oneindig en er geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt, dus dien meteen 1 november in!

Wij helpen je om de subsidie aan te vragen. Vul hieronder je gegevens in en wij sturen je voor 1 november het format voor de aanvraag grotendeels ingevuld toe samen met instructies voor het indienen.

Heb je nog vragen? Mail naar of bel naar 06 4921 8209 en vraag naar Lorainne.

Stuur mij het ingevulde format om een IFO aanvraag te doen!