expertisecentrum

Nieuwe wet burgerschapsonderwijs per 1 augustus 2021 - Beweging richting WereldBurgerschap

Vanaf augustus 2021 / schooljaar 2021/2021 is nieuwe wetgeving ingegaan rondom aandacht voor burgerschap op scholen. Een groeiend aantal scholen werkt eraan de nieuwe wetgeving in te vullen met 'WereldBurgerschap'.

In verschillende delen van Nederland gebruiken steeds meer scholen ‘WereldBurgerschap’ als kernthema in hun onderwijs. Internationaal heeft Nederland zich er ook aan gecommitteerd onderwijs in Wereldburgerschap te implementeren. Via de Verenigde Naties zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen aangenomen, waar ook de implementatie van Wereldburgerschap in het onderwijs onderdeel van uitmaakt (SDG Doel 4, Target 4.7, 'Onderwijs voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap').

De nieuwe Nederlandse wet 'Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs' verplicht vanaf augustus 2021 / schooljaar 2021/2021 alle basis- en middelbare scholen in Nederland om aan nieuwe eisen te voldoen rondom 'Burgerschap' in het onderwijs. Fawaka WereldBurgerschap nodigt scholen uit hier invulling aan te geven met 'WereldBurgerschap' - en biedt scholen hier een gestructureerde aanpak voor - met expliciete aandacht voor o.a. inclusie en uitsluiting, mensenrechten en wereldperspectieven. Fawaka WereldBurgerschap biedt onder andere Wereldburgerschap Jaartrajecten, waarbij scholen worden begeleid in het ontwikkelen van een gedegen visie en plan rondom (wereld)burgerschapseducatie én de implementatie hiervan.

De PO-Raad en de VO-Raad ondersteunen scholen in heel Nederland bij het invulling geven aan de nieuwe wettelijke eisen voor het onderwijs. Recent is een 'BurgerschapsBorrel' georganiseerd waarbij Miguel Heilbron van Fawaka WereldBurgerschap in gesprek ging met leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals over het aan de slag gaan met WereldBurgerschap. Kijk hieronder de video van deze 'BurgerschapsBorrel' terug:

Gemeenten ondersteunen scholen op verschillende manieren. Zo informeert de Gemeente Amsterdam alle scholen in de stad over het nieuwe onderwijsbeleid, waarbij elke school in Amsterdam een koker met 5 WereldBurgerschap-inspiratieposters ontving. "Deze inspiratieposter is ontwikkeld rondom wereldburgerschap in het onderwijs. Het maakt mooi inzichtelijk over welke thema’s burgerschapsonderwijs gaat en biedt zodoende handvatten om met burgerschapsonderwijs aan de slag te gaan", aldus de Amsterdamse Onderwijs-wethouder Marjolein Moorman in een brief naar alle scholen.

Poster Fawaka WereldBurgerschap

De WereldBurgerschap-poster is online door iedereen te bestellen via boekhandel Educulture in Amsterdam en in grotere aantallen via Fawaka WereldBurgerschap.

Ook is vanuit Pakhuis de Zwijger een online inspiratie-event georganiseerd. In dit programma kwamen onder andere schoolleiders, de Amsterdamse Onderwijs-wethouder Marjolein Moorman, leraren en anderen aan het woord. Kijk het programma hier terug: "Van Burgerschap naar Wereldburgerschap in het Onderwijs"

Fawaka Wereldburgerschap biedt basisscholen en middelbare scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan (wereld)burgerschapsonderwijs, met expliciete aandacht voor o.a. inclusie en uitsluiting, mensenrechten en wereldperspectieven. Lees hier meer.